Společnost MDT technologies, kterou Premisa TZB dováží na český trh, otevírá novou výrobní halu

MDT tlačítka switches vypínače

Celková nová výrobní plocha bude 1500 m2

To jí umožní posílit expanzi a podpoří další růst. Mimo výroby bude budova sloužit i jako výzkumné centrum a dispečink. Což umožní dále rozvíjet řadu KNX kompatibilních výrobků s důrazem na kvalitu, ke které zavazuje tradice německého průmyslu. Všechna zařízení společnosti MDT jsou totiž vyvíjená i vyráběná v Engelskirchenu v Severním Porýním-Vestfálsku na západě Německa a vzhledem ke standardu KNX jsou připravená i na budoucí vývoj inteligentních budov a systémů.